GRAF I EKSPERCI SP. Z O.O.


BIURO RACHUNKOWO-KADROWE


OFERUJEMY USŁUGI RACHUNKOWE, KSIĘGOWE, KADROWO - PŁACOWE,
ORAZ LEGALIZACJE ZATRUDNIENIA OBCOKRAJOWCÓW

Internetowe biuro rachunkowe
Korzystając z usług nowoczesnego biura rachunkowego warto zadbać o to, aby współpraca przebiegała szybko i sprawnie. Dzięki naszym systemom, masz możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną do biura rachunkowego, bez konieczności dostarczania ich fizycznie do biura. Jest to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców szanujących swój czas i dbających o rozwój biznesu. Przesyłając dokumenty za pomocą narzędzia, jakim jest Internetowa Wymiana Dokumentów, masz pewność, że dotarły one bezpiecznie do Twojego księgowego.


Podejmując decyzję o współpracy z biurem rachunkowym, które pracuje w programie Comarch ERP Optima, możesz liczyć na dodatkowe korzyści dla swojej firmy. Przede wszystkim masz pewność, że biuro działa na programie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z czym wszelkie kwestie księgowo‐płacowe będą właściwie rozliczane.
KSIĘGOWOŚĆ PEŁNA I UPROSZCZONA DLA MAŁYCH I DUŻYCH FIRM
bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, oraz innych wymaganych ewidencji (środków trwałych ,wyposażenia)
sporządzanie miesięcznych rozliczeń podatkowych
sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
ewidencja dokumentów księgowych
deklaracje VAT


Usługa kadrowo-płacowa
Zgłoszenie pracownika do ZUS;
Prowadzenie teczki osobowej pracownika;
Sporządzanie aneksów do umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
Nadzór nad ważnością umów o pracę i cywilnoprawnych;
Sporządzanie umów o pracę;
Sprawdzenie poprawności umów cywilnoprawnych. Uzupełnienie dokumentacji o bieżące dokumenty takie jak: nowa wiza, nowy paszport;
Rozliczenie ewidencji pracy dostarczonej do biura;
Naliczenie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę jak i umowy cywilnoprawnej z otrzymanych danych;
Sporządzanie list płac;
Sporządzanie raportów imiennych;
Sporządzenie DRA;
Rozliczenie Pit-4;
Ubezpieczenie członków rodzin na wniosek;
Sporządzenie deklaracji IWA;
Sporządzanie świadectw pracy;
Pomoc w zawieraniu umów o zarządzenie PPK oraz o prowadzenie PPK;
Sprawozdawczość GUS dotycząca zatrudnienia;
PIT-11;
Uczestnictwo przy kontrolach Państwowej Administracji Skarbowej;
Legalizacja zatrudnienia obcokrajowców TYP "A"
Wystąpienie do Powiatowego Urzędu Pracy o opinię Starosty. Odbiór i składanie wyjaśnień;
Zamawianie zezwoleń na pracę typ "A" u osoby upoważnionej wraz z załączoną dokumentacją;
Składanie wniosków o wydani Zezwoleń na pracę i ich odbiór w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim;
Prowadzenie rejestru zezwoleń;
Nadzór nad ważnością zezwoleń, informowanie Urzędu Wojewódzkiego o podjęciu pracy przez pracownika lub jej przerwaniu;
Wysyłanie informacji do Urzędu Wojewódzkiego o przedłużenia ważności zezwolenia lub anulacji;
Konsultacje wizowe ze Strażą Graniczną;
Uczestnictwo przy kontrolach Administracji Państwowej;


Legalizacja zatrudnienia obcokrajowców TYP "C"
Sporządzanie umów cywilnoprawnych na potrzeby Urzędu Wojewódzkiego;
Zamawianie zezwoleń na pracę typ "C" u osoby upoważnionej wraz z załączoną dokumentacją;
Prowadzenie rejestru zezwoleń osób delegowanych;
Nadzór nad ważnością zezwoleń, informowanie Urzędu Wojewódzkiego o podjęciu pracy lub jej przerwaniu;
Wysyłanie informacji do Urzędu Wojewódzkiego o przedłużeniu ważności zezwolenia lub anulacji;
Konsultacje wizowe ze Strażą Graniczną;
Uczestnictwo przy kontrolach Administracji Państwowej;


Usługa kadrowo-płacowa delegowanie
Sporządzanie umów w jeżyku polskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim;
Prowadzenie rejestru osób delegowanych;
Bieżący kontakt i kooperacja z księgowością firm delegujących pracowników;
Rozliczanie czasu pracy wg otrzymanych danych;
Raportowanie rozliczeń pracowniczych;
Uczestnictwo przy kontrolach Administracji Państwowej;


Administracja biurowa
Pośrednictwo pocztowe;
Administrator umowy PPK zgodnie z ustawą z dnia 04.10.2018r;
Pełnomocnictwo spółek mających siedzibę poza granicami kraju do Głównego Inspektora Pracy w Warszawie;

Usługi wyceniane są indywidualnie w zależności od potrzeb klienta
Do faktur załączony zostanie wykaz wykonanych usług